HOŞGELDİNİZ
BOZAĞA KÖYÜ - ÇAYIRLI - ERZİNCAN
BOZAĞA KÖYÜ
ÇAYIRLI - ERZİNCAN

ÇEVRE KÖYLER

KÖYLERİMİZ
 
AKYURT:
İlçenin Güneydoğusunda yer alır. Çayırlı'ya 29 km. uzaklıktadır. Sucuali, Mazlumağa Köyü ve Tercan İlçesi'ne bağlı Mercan Kasabası ile komşudur. Nüfusu 249'dur. Yolu Çayırlı-Erzincan karayolu üzerinde bulunan asfalt yoludur. Köyün elektrik, içme suyu ve telefonu mevcuttur. Köyün okulu var­dır. Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarımda ekseriyetle buğday,arpa ve fasulye ekilir. Köy 1974 yılında heyelan nedeniyle yeri değiştirilerek şimdiki yerini almış olup evleri tamamen betonarmedir.
 

BÜYÜKGELENGEÇ :
İlçenin Kuzeybatısında yer alır. Çayırlı'ya 32 km. uzaklıkta olup yolu Eşmepınar Köyü'ne kadar asfalt yol olup geri kalan yolu ise stabilizedir. Boybeyi, Küçükgelengeç Köyleri ile Bayburt ili Demirözü İlçesine komşudur. Nüfusu 81'dir. Köyün elektrik,içme suyu ve telefonu mevcuttur. Evleri yan kagir yığma binadır. Arazisi sulak olup köylü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Tarımda buğ­day ve arpa ekilir. Köyde öğrenci olmadığından okulu kapalıdır. Eğitim öğretim Demirözü İlçesi'nde yapılmaktadır.
 

BÜYÜKYAYLA:
ilçenin Güneybatısında yer alır. Çayırlı' ya 6 km uzaklıktadır. Yolu stabilizedir. Çayönü. Çillgol ve Gelinpınar köyleri ile komşudur. Köye ait 5 adet mezrası vardır. Mezralarla birlikte nüfusu 184 dür. okulu ve sağlık evi vardır. Sağlık evinde bir ebe görev yapmaktadır. Köyün büyük kapasitede yayla ve merası mevcuttur. Fazla olan merası dışardan gelen sürü sahiplerine kiralamak suretiyle verilmektedir. Evleri ekseriyetle yığma binadır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle buğday, arpa, fasulye ve şeker pancan ekilir.
 

BALIKLI:
İlçenin Güneyinde yer alır. Çayırlı' ya uzaklığı 6 Km.dir. Yolu asfalttır, ilçe Merkezi, Y.Çamur-dere ve Yeşilyaka Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 767 dir. Köyde Elektrik ve hemen hemen her ev­de telefon vardır, içme suyu şebekeye bağlıdır. Kanalizasyonu vardır. Köy evleri betonarmedir. Köy­lerinde 8 yıl eğitim uygulamalı okulu mevcuttur. Köyde iki adet cami, Köy konağı ve birde sağlık evi vardır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşır ve bunun yanı sıra ticarette yaygındır. Köy­de 70 adet traktör vardır. Tarımda ekseriyetle şeker pancan ve fasulye ekilir. Köyde Şeker Şirketine ait pancar tartı kantan mevcuttur.
 

BAŞKÖY :
ilçenin Batısında yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 30 Km.'dir. Nüfusu 90 dır. Yolu asfalttır. Çilhoroz, Sangüney ve Esendoruk köyleri ile sınırdır. Köylerinde Elektrik ve telefon mevcuttur. İçme suyu şebekesiz olmakla beraber yeterlidir. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise küçükbaş hayvancılığı yaygındır. Evleri yarı betonarme ve yansı ise yığma binadır.
 

BOYBEYİ :
İlçenin Kuzeybatısında yer alır. İlçeye uzaklığı 22 Km.dir. Yolun 17 Km.'si asfalt yol olup geriye kalan 5 Km. si ise stabilizedir. Nüfusu 10 dur. Kış aylannda ise köyde hiç kimse yaşamamaktadır. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Köyde öğrenci olmadığından okulu kapalıdır. Elektrik ve telefonu vardır, içme suyu yeterlidir.
 

BOZAĞA:
ilçenin Kuzeyinde yer alır, ilçeye uzaklığı 10 Km.dir. Yolu asfalt yoldur. Köyde 171 nüfus yaşamaktadır. Sırataş,Balıklı ve Bölükova Köyleri ile sınırdır. Köyün elektrik, içme suyu ve telefonu mevcuttur. 1992 yılı depreminde hasar gören evlerin yerine Devlet tarafından yeni evler yapılarak köyün yeri değiştirilmiştir. Yeni yapılan evler betonarmedir. Köy halkı tarım ağırlıklı olmak üzere tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Köyde şeker pancarı, fasulye, arpa ve buğday ekilir. Yaklaşık olarak 40 adet traktör mevcuttur.
 

BÖLÜKOVA:
İlçenin Kuzeyinde yer alır, ilçeye uzaklığı 15 km. olup yolu asfalt yoldur. Köyde 85 kişi yaşamaktadır. Köyde elektrik, su ve telefon vardır. Evleri yan betonarme ve yanda yığma binadır. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım olarak şeker pancan, fasulye, arpa ve buğday ekilir. Okulu öğrenci azlığı nedeniyle kapalı olup taşımalı eğitim öğretim yapılmaktadır.


 
BULMUŞ :
ilçenin Güneyinde yer alır,ilçeye uzaklığı 44 Km. olup yolun 32 Km. si asfalt yol olup, geriye kalan 8 Km. si ise stabilizedir. Ortaköy ve Tercan ilçesine bağlı Altunkent Kasabasına sınır komşudur. Köyde 248 kişi yaşamaktadır. Köyün elektrik, telefon ve içme suyu vardır. Köyde öğrenci ve bina yetersizliği nedeniyle taşımalı eğitim yapılmaktadır. Köy halkı geçimi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde şeker pancarı, arpa ve buğday ekilir. Köylerine ait 2 adet mezra vardır.
 

CENNETPINAR :
ilçenin Kuzeyinde yer alır. ilçeye uzaklığı 18 Km. olup yolu asfalttır. Yazıkaya,Balıklı ve Otluk-beli ilçesi ile sınırdır. Köyün Nüfusu 761'dir. Köyün elektrik, su, kanalizasyon ve telefonu mevcuttur. Köyde eğitim ve öğretime hizmet veren 8 derslikli okul vardır. Köy kırsal köy olması nedeniyle ek­seriyetle gurbetçilik yapmaktadır. Tarım ve hayvancılık olsa bile kırsal olduğu için az denilebilecek derecededir. Azda olsa şeker pancarı, buğday ve arpa ekilir.
 

A. ÇAMURDERE :
İlçenin Doğusunda yer alır. ilçeye uzaklığı 8 Km. olup yolu stabilizedir. Saygılı, Çaykent ve Saraycık Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 123'tür. Köyün elektrik, su ve telefonu mevcuttur. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Şeker pancarı, buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçük­baş hayvan besiciliği yapılır.
 
 

ÇATAKSU :
İlçenin Kuzeydoğusunda yer alır. İlçeye uzaklığı 28 Km. olup yolu stabilizedir. Mirzaoğlu. Coşan ve Doluca Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 45 olmakla beraber yazın bu nüfus 4 katına çık­maktadır. Köyün elektrik, su ve telefonu mevcuttur. Köy kırsal köy olması nedeniyle ekseriyetle gur­betçilik yapmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılır.
 

AYKENT:
İlçenin Doğusunda yer alır. Çayırlı' ya uzaklığı 13 Km.dir. Yolu 10 Km.si asfalttır. A. Çamur-dere, A. Kartallı ve Tercan llçesi'ne bağlı Çadırkaya Kasabası ile sınırdır. Köyün nüfusu 475 dir. Köy­de Elektrik ve hemen hemen her evde telefon vardır. îçme suyu şebekeye bağlıdır, kanalizasyonu var­dır. Köylerinde 8 yıl eğitim uygulamalı okulu mevcuttur. Köyde cami, Tarım Kredi Kooperatifi ve bir­de sağlık ocağı vardır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşır ve bunun yanı sıra ticarette yaygındır. Köyde 40 adet traktör vardır. Tarımda ekseriyetle şeker pancarı ve fasulye ekilir.
 

AYÖNÜ:
ilçenin Güneybatısında yer alır. Çayırlı'ya 4 km. uzaklıktadır. Yolu stabilizedir. B.Yayla Gelin-pınar ve Çayırlı Merkez ile komşudur. Köye ait 3 adet mezrası vardır. Mezralar'la birlikte nüfusu 163 tür. Okulu öğrenci yokluğu nedeniyle kapalıdır. Köyün büyük kapasitede yayla ve merası mevcuttur. Fazla olan merası dışardan gelen sürü sahiplerine kiralamak suretiyle verilmektedir. Evleri ekseriyetle yığma binadır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle buğ­day, arpa, fasulye ve şeker pancarı ekilir.
 

İLLİGÖL :
İlçenin Güneybatısında yer alır. Çayırlı' ya 4 km. uzaklıktadır. Yolu stabilizedir. Çayönü, Göller ve Çayırlı merkezi ile komşudur. Köye ait 1 adet mezrası vardır. Mezra ile birlikte nüfusu 88'dir. Okulu öğrenci yokluğu nedeniyle kapalıdır. Köyün yayla ve merası mevcuttur. Fazla olan merası dışardan gelen sürü sahiplerine kiralamak suretiyle verilmektedir. Evleri ekseriyetle yığma binadır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle buğday, arpa, fasulye ve şeker pancarı ekilir.
 

ÇİLHOROZ :
İlçenin Batısında yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 40 Km.'dir. Yolu Yaylakent Köyü'ne kadar asfalt olup geriye kalan kısmı stabilizedir. Esendoruk,Başköy ve Turnaçayın Köyleri ile sınırdır. Köylerinde elektrik ve telefon mevcuttur. İçme suyu şebekesiz olmakla beraber yeterlidir. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise küçükbaş hayvancılığı yaygındır. Evleri yan betonarme ve yansı ise yığma binadır.
 

DOĞANYUVA:
ilçenin Batısında yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 25 Km.dir. Nüfusu 153'tür. Yolu Verimli Köyüne kadar asfalt olup geriye kalan kısmı stabilizedir. Verimli, Hastarla veYaylakent Köyleri ile sınırdır. Köylerinde elektrik ve telefon mevcuttur. îçme suyu yeterlidir. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvan­cılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle şeker pancan, fasulye, buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise küçükbaş hayvancılığı yaygındır. Evleri yan betonarme ve yansı ise yığma binadır.
 

DOLUCA:
ilçenin Kuzey Doğusunda yer ahr. ilçeye uzaklığı 43 Km. olup yolu stabilizedir. Çataksu ve Aş­kale ilçesi ile sınırdır. Köyün nüfusu 57 dir. Köyün elektrik, su ve telefonu mevcuttur. Köy kırsal köy olması nedeniyle ekseriyetle gurbetçilik yapmaktadır. Tarım ve hayvancılıkta yapılır. Buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise küçükbaş hayvan besiciliği yapıhr.
 

EŞMEPINAR :
ilçenin Kuzey Batısında yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 24 Km.'dir. Nüfusu 134'dür. Yolu asfalttır. Verimli, Boybeyi, Yeşilyaka ve Yazıkaya köyleri ile sınırdır. Köylerinde elektrik ve telefon mevcuttur, içme suyu yeterlidir. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle şeker pancarı, fasulye, buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise küçükbaş hayvancılığı yaygındır. Evleri yarı betonarme ve yarısı ise yığma binadır.
 

ENDORUK:
ilçenin Batısında yer alır. Çayırlı' ya 34 km. uzaklıktadır. Yolu Yaylakent Köyü'ne kadar asfalt olup geri kalan yolu stabilizedir. Başköy, Yaylalar ve Turnaçaym Köyleri ile komşudur. Nüfusu 16'dır. Okulu öğrenci yokluğu nedeniyle kapalıdır. Köyün yayla ve merası mevcuttur. Fazla olan merası dışar­dan gelen sürü sahiplerine kiralamak suretiyle verilmektedir. Evleri ekseriyetle yığma binadır. Köy hal­kı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hayvancılıkta küçükbaş hayvancılığı yapılmak­tadır.
Yolu asfalttır. rik ve telefon mevcuttur, dır. Tarımda ekseriyetle inciliği yaygındır. Evleri
 

GELÎNPINAR :
İlçenin Güneyinde yer alır. ilçeye uzaklığı 3 Km. olup yolu stabilizedir. Çayırlı M Oğultaşı, Çayönü ve Saraycık Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 278'dir. Köyün elektri fonu mevcuttur. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Şeker pancarı, buğday ve arpa ekilir. ta ise büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılır.
nt Köyü'ne kadar asfalt «nşudur. Nüfusu 16'dır. Fazla olan merası dışar-yıgma binadır. Köy hal-hayvancılığı yapılmak-r
 

GÖLLER:
ilçenin Güneybatısında yer alır. Çayırlı' ya 6 km uzaklıktadır. Yolu stabilizedir. Çay ve Paşayurdu Köyleri ile komşudur. Köye ait 1 adet mezrası vardır. Mezra ile birlikte nı Okulu öğrenci yokluğu nedeniyle kapalıdır. Köyün yayla ve merası mevcuttur. Fazla olan ı dan gelen sürü sahiplerine kiralamak suretiyle verilmektedir. Evleri ekseriyetle yığma bina ki ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle buğday, arpa eki cılıkta ise küçükbaş hayvancılığı yaygındır.
 

HARMANTEPE :
İlçenin Doğusunda yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 4 Km. dir. Yolu asfalttır. İlçe merkezi, Sırataş ve A. Çamurdere Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 656'dır. Köyde elektrik ve hemen hemen her evde telefon vardır. İçme suyu şebekeye bağlıdır. Kanalizasyonu vardır. Köy evleri betonarmedir. Köylerin­de 8 yıl eğitim uygulamalı okulu mevcuttur. Köyde cami, köy konağı ve birde sağlık evi vardır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşır ve bunun yanı sıra ticarette yaygındır. Köyde 80 adet traktör vardır. Tarımda ekseriyetle şeker pancarı ve fasulye ekilir.
 

HASTARLA:
İlçenin Batısında yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 24 Km.'dir. Nüfusu 109'dur. Yolu Verimli Köyü'ne kadar asfalt olup geriye kalan kısmı stabilizedir. Verimli, Doğanyuva ve Ozanlı Köyleri ile sınırdır. Köylerinde elektrik ve telefon mevcuttur. İçme suyu yeterlidir. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvan­cılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle şeker pancan, fasulye, buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise küçükbaş hayvancılığı yaygındır. Evleri yan betonarme ve yansı ise yığma binadır.
 

K.GELENGEÇ :
İlçenin Kuzeybatısında yer alır. Çayırlı'ya 47 km. uzaklıkta olup yolu Eşmepınar Köyüne kadar asfalt geri kalan kısmı ise stabilizedir. B. Gelengeç, Otlukbeli îlçesi'ne bağlı Avcıçayın Köyü ve Bay­burt iline bağlı Demirözü ilçesi ile sınırdır. Nüfusu 30'dur. Köyün elektrik, içme suyu ve telefonu mev­cuttur. Evleri yarı kagir yığma binadır. Arazisi sulak olup köylü tanın ve hayvancılıkla geçimini sağ­lamaktadır. Tarımda buğday ve arpa ekilir. Köyde öğrenci olmadığından okulu kapalıdır. Eğitim öğ­retim Demirözü İlçesi'nde yapılmaktadır.
 

KARAHUSEYÎN :
İlçenin Güneyinde yer alır, ilçeye uzaklığı 41 Km. olup Yolun 32 Km.'si Asfalt yol olup, geriye kalan kısmı ise stabilizedir. Ortaköy ve Tercan Îlçesi'ne bağlı Altunkent Kasabası'na sınır komşudur. Köyde 39 kişi yaşamaktadır. Köyün elektrik, telefon ve içme suyu vardır. Köyde öğrenci ve bina yeter­sizliği nedeniyle taşımalı eğitim yapılmaktadır. Köy halkının geçimi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde şeker pancarı, arpa ve buğday ekilir.
 

KARATAŞ :
İlçenin Batısında yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 40.5 Km.'dir. Yolu Yaylakent Köyü'ne kadar as­falt olup geriye kalan kısmı stabilizedir. Çilhoroz, Turnaçayırı ve Erzincan Merkez ile sınırdır. Köy­lerinde elektrik ve telefon mevcuttur, içme suyu şebekesiz olmakla beraber yeterlidir. Köy halkı ek­seriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle buğday ve arpa ekilir. Hayvancılık­ta ise küçükbaş hayvancılığı yaygındır. Evleri yan betonarme ve yarısı ise yığma binadır. Köyün yay­la ve merası mevcuttur. Fazla olan merası dışardan gelen sürü sahiplerine kiralamak suretiyle verilmek-
 

MANTARLI:
İlçenin Güney Doğusunda yer alır. ilçeye uzaklığı 17 Km. olup yolu stabilizedir. A.Kartallı, Y. Kartallı, Karahüseyin Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 44'dür. Köyün elektrik, su ve telefonu mev­cuttur. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçük­baş hayvan besiciliği yapılır.
 

MAZLUMAGA :
ilçenin Doğusunda yer alır. ilçeye uzaklığı 22 Km. olup yolu stabilizedir. A.Kartallı, ve Akyurt Köyleri ile sınırdır. Köyün Nüfusu 31'dir. Köyün elektrik, su ve telefonu mevcuttur. Tarım ve hayvan­cılık yapılmaktadır. Buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılır.
 

MİRZEOĞLU;
ilçenin Kuzey Doğusunda yer alır. ilçeye uzaklığı 24 Km. olup yolu stabilizedir. Çataksu, Ortaçat köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 34 olmakla beraber yazın bu nüfus 2 katına çıkmaktadır. Köyün elekt­rik, su ve telefonu mevcuttur. Köyde öğrenci olmadığından okulu kapalıdır. Köy kırsal köy olması nedeniyle ekseriyetle gurbetçilik yapmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılır. Buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılır.
 

ULTAŞI:
ilçenin Güneyinde yer alır. Çayırlı'ya 16 km. uzaklıktadır. Yolu stabilizedir. Tosunlar, Çayöni ve Toprakkale Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 27'dir. Okulu öğrenci yokluğu nedeniyle kapalıdır. Köyde elektrik ve telefon mevcuttur. Köy halkı hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hayvancılıkta küçükbaş hayvancılığı yaygındır.
 

ORTAÇAT:
ilçenin Kuzey Doğusunda yer alır. ilçeye uzaklığı 18 Km. olup yolu stabilizedir. Mirzeoğlu. Çataksu ve Sırataş köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 19'dur. Köyün elektrik, su ve telefonu mevcuttur. Köyde öğrenci olmadığından okulu kapalıdır. Köy kırsal köy olması nedeniyle ekseriyetle gurbetçilik yapmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılır. Buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçük­baş hayvan besiciliği yapılır.
 

ORTAKÖY:
İlçenin Güneyinde yer alır. ilçeye uzaklığı 45 Km. olup yolun 32 Km.'si asfalt yol olup, geriye kalan kısmı ise stabilizedir. Bulmuş, Mantarlı ve Karahüseyin Köyleri ile sınırdır. Köyde 182 kişi yaşamaktadır. Köyün elektrik, telefon ve içme suyu vardır. Köyde öğrenci ve bina yetersizliği nedeniy­le taşımalı eğitim yapılmaktadır. Köy halkı geçimi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde şeker pan­carı, arpa ve buğday ekilir.
 

OZANLI:
İlçenin Batısında yer alır. Çayırlı' ya 9 km uzaklıktadır. Yolu stabilizedir. Y. Çamurdere, Verim­li ve Paşayurdu Köyleri ile komşudur. Köye ait 1 adet mezrası vardır. Mezra ile birlikte nüfusu 120'dir. Okulu öğrenci yokluğu nedeniyle kapalıdır. Evleri ekseriyetle yığma binadır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle şeker pancan, fasulye buğday, arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvancılığı yaygındır.
 

PINARLI:
İlçenin Güney batısında yer alır. Çayırlı'ya 8 km. uzaklıktadır. Yolu stabilizedir. Saraycık,Y. Kartalllı, Toprakkale ve Tosunlar Köyleri ile sınırdır. Nüfusu 10'dur. Okulu öğrenci yokluğu nedeniy­le kapalıdır. Evleri ekseriyetle yığma binadır. Köy halkı hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ek­seriyetle buğday, arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvancılığı yaygındır.
 

SARAYCIK :
ilçenin Batısında yer alır. Çayırlı'ya 7 km. uzaklıktadır. Yolu stabilizedir. A. Çamurdere, Gelin-pınar, Toprakkale ve Y. Kartallı Köyleri ile sınırdır. Nüfusu 83'dür. Okulu öğrenci yokluğu nedeniyle kapalıdır. Evleri ekseriyetle yığma binadır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle şeker pancarı, fasulye, buğday, arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvancılığı yaygındır.
 

 
SARIGUNEY :
İlçenin Kuzey Batısında yer alır. Çayırh'ya uzaklığı 27 Km.'dir. Nüfusu 86'dır. Yolu Yaylakent Köyü'ne kadar asfalt geri kalan kısmı ise stabilizedir. Yaylakent, Başköy ve Boybeyi Köyleri ile sınır­dır. Köylerinde elektrik ve telefon mevcuttur. İçme suyu yeterlidir. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hay­vancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise küçükbaş hay­vancılığı yaygındır. Evlerinin bir kısmı yığma ve bir kısmı da betonarmedir.


 
SAYGILI:
İlçenin Doğusunda yer alır. İlçeye uzaklığı 7 Km. olup yolu stabilizedir. A. Çamurdere, Gelin-pmar, Çaykent ve İlçe Merkezi ile sınırdır. Köyün nüfusu 128'dir. Köyün elektrik, su ve telefonu mev­cuttur. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Şeker pancarı, buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılır.
 

SIRATAŞ :
İlçenin Kuzey Batısında yer alır. İlçeye uzaklığı 7 Km. olup yolu asfalttır. Harmantepe ve Bozağa Köyleri ile sınırdır. Köyün Nüfusu 128'dir. Köyün elektrik, su ve telefonu mevcuttur. Okulu öğrenci azlığı nedeniyle kapalı olup taşımalı eğitim yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Şeker pancarı, buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılır.
 

SUCUALİ
İlçenin Güneydoğusunda yer alır. İlçeye uzaklığı 35 Km. olup Yolun 30 Km.'si Asfalt yol olup, geriye kalan kısmı ise stabilizedir. Akyurt, Karahüseyin ve Tercan İlçesi'ne bağlı Altunkent kasabasına sınır komşudur. Köyde 28 kişi yaşamaktadır. Köyün elektrik, telefon ve içme suyu vardır. Köyde öğ­renci ve bina yetersizliği nedeniyle taşımalı eğitim yapılmaktadır. Köy halkı geçimi tarım ve hayvan­cılığa dayalıdır. Köyde, arpa ve buğday ekilir.
 

TOPRAKKALE :
ilçenin Güneyinde yer alır. İlçeye uzaklığı 11 Km. olup yolu stabilizedir. Saraycık, Gelinpınar ve Oğultaşı Köyleri ile sınırdır. Köyde 4 kişi yaşamakla beraber bu miktar yaz aylarına 7-8 misli art­maktadır. Köyün elektrik, telefon ve içme suyu vardır. Köyde öğrenci yetersizliği nedeniyle okul kapalıdır. Köy halkı geçimi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde, arpa ve buğday ekilir.
 

TOSUNLAR:
ilçenin Güneyinde yer alır. ilçeye uzaklığı 18 Km. olup yolu stabilizedir. Ortaköy, Oğultaşı ve Pınarlı Köyleri ile sınırdır. Köyde 25 kişi yaşamakla beraber bu miktar yaz aylanna artmaktadır. Köyün elektrik, telefon ve içme suyu vardır. Köyde öğrenci yetersizliği nedeniyle okul kapalıdır. Köy halkı geçimi hayvancılığa dayalıdır. Köyün yayla ve merası mevcuttur. Fazla olan merası dışarıdan gelen sürü sahiplerine kiralamak suretiyle verilmektedir
 

TURNAÇAYIRI:
İlçenin Batısında yer alır. Çayırlıya uzaklığı 39 Km.'dir. Yolu Yaylakent Köyü'ne kadar asfalt olup geriye kalan kısmı stabilizedir. Esendoruk, Karataş ve Çilhoroz Köyleri ile sınırdır. Köylerinde elektrik ve telefon mevcuttur. Köy halkı ekseriyetle hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hayvancılıkta ise küçükbaş hayvancılığı yaygındır. Evleri yarı betonarme ve yansı ise yığma binadır. Fazla olan merası dışardan gelen sürü sahiplerine kiralamak suretiyle verilmektedir
 

VERİMLİ
İlçenin Kuzeybatısında yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 18 Km.dir. Yolu asfalttır. Yeşilyaka, Eş-mepmar, Doğanyuva ve Hastarla Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 554'tür. Köyde elektrik ve hemen hemen her evde telefon vardır. İçme suyu şebekeye bağlıdır. Kanalizasyonu vardır. Köy evleri betonar­medir. Köy konağı, 8 yıl eğitim uygulamalı okulu mevcuttur. Köyde bir adet cami ve birde sağlık evi vardır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşır ve bunun yanı sıra ticaret de yaygındır. Köyde 50 adet traktör vardır. Tarımda ekseriyetle şeker pancarı ve fasulye ekilir.
 

Y. KARTALLI :
İlçenin Güney Doğusunda yer alır. İlçeye uzaklığı 11 Km. olup yolu stabilizedir. A.Kartallı, Man­tarlı, Saraycık ve Pınarlı Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 166'dır. Köyün elektrik, su ve telefonu mev­cuttur. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçük­baş hayvan besiciliği yapılır. Köy evleri tamamen betonarmedir.
 

Y. ÇAMURDERE :
İlçenin Batısında yer alır. Çayırlı'ya 6 km. uzaklıktadır. Yolu stabilizedir. Balıklı, Yeşilyaka, Ozanlı ve Çilligöl Köyleri ile sınırdır. Nüfusu 112'dir. Evleri ekseriyetle yığma binadır. Köy halkı ek­seriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımda ekseriyetle şeker pancan, fasulye, buğday, ar­pa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvancılığı yaygındır.
 

YAYLAKENT:
İlçenin Batısında yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 24 Km.'dir. Yolu asfalttır. Yaylalar, Doğanyuva, Eşmepmar ve Sangüney Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 265'dir. Köyde elektrik ve hemen hemen her evde telefon vardır, içme suyu şebekeye bağlıdır. Köyde 8 yıl eğitim uygulamalı okulu mevcuttur. Köyde Sağlık Evi, Tarım Kredi Kooperatifi ve Jandarma Karakolu vardır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Köyde 30 adet traktör vardır. Tarımda ekseriyetle şeker pancarı ve fasulye ekilir.
 

YAYLALAR:
İlçenin Batısında yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 30 Km.'dir. Yolu Yaylakent Köyü'ne kadar asfalt olup geri kalan kısmı stabilizedir. Yaylakent, Esendoruk ve Doğanyuva Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 36'dır. Köyde elektrik, içme suyu ve telefon vardır. Köy evleri ekseriyetle yığma binadır. Köyü tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Tarımda ekseriyetle şeker pancan, buğday ve arpa ekilir.
 

YAZIKAYA :
ilçenin Kuzey Batısında yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 28 Km.'dir. Yolu asfalttır. Eşmepmar, Cen-netpınar, Boybeyi ve B.Gelengeç Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 782'dir. Köyde elektrik ve hemen hemen her evde telefon vardır. İçme suyu şebekeye bağlıdır, Kanalizasyonu vardır. Köy evleri yarı yığ­ma ve betonarmedir. Köylerinde 8 yıl eğitim uygulamalı okulu mevcuttur. Köyde cami, köy konağı ve birde sağlık evi vardır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşır ve bunun yanı sıra ticaret de yaygındır. Köyde 5 adet şehirlerarası çalışan otobüsü vardır. Tarımda ekseriyetle buğday ve arpa ekilir.
 

YESİLYAKA :
İlçenin Batısında yer alır. Çayırlı'ya uzaklığı 23 Km.'dir. Yolu asfalttır. Balıklı, Eşmepmar, Verimli ve Y. Çamurdere Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 320'dir. Köyde elektrik ve hemen hemen her evde telefon vardır. İçme suyu şebekeye bağlıdır. Kanalizasyonu vardır. Köy evleri betonarmedir. Köyde bir adet Cem Evi ve sağlık evi vardır. Köy halkı ekseriyetle tarım ve hayvancılıkla uğraşır ve bunun yanı sıra ticaret de yaygındır. Köyde 60 adet traktör vardır. Tarımda ekseriyetle şeker pancarı ve fasulye ekilir. Köyde Şeker Şirketi'ne ait pancar tartı kantarı mevcuttur.
 

YÜREKLİ:
İlçenin Kuzey Doğusunda yer alır. İlçeye uzaklığı 14 Km. olup yolu stabilizedir. Mirzaoğlu, Çataksu ve Ortaçat Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 43'tür. Köyün elektrik, su ve telefonu mevcut­tur. Köyde öğrenci olmadığından okulu kapalıdır. Köy kırsal köy olması nedeniyle ekseriyetle gurbet­çilik yapmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılır. Buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılır.
 

Y. KARTALLI
İlçenin Güney Doğusunda yer alır. İlçeye uzaklığı 18 Km. olup yolu stabilizedir. Çaykent,Y.Kar­tallı ve Mazlumağa Köyleri ile sınırdır. Köyün nüfusu 119'dur. Köyün elektrik, su ve telefonu mevcut­tur. Köyde öğrenci olmadığından okulu kapalıdır. Köyün binaları ekseriyetle yığma binadır. Tarım ve hayvancılık yapılır. Tarımda buğday ve arpa ekilir. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvan besi­ciliği yapılır.
ÇEVRE KÖYLER

 BOZAĞA KÖYÜ - ÇAYIRLI - ERZİNCAN